ПИСАНЕТО НА ЕВРОПРОЕКТ Е ЛЕСНА РАБОТА

ДА ДОПЪЛНИМ ТЕФТЕРА

Вашият коментар

Както Ви казах, тефтерчето трябва да е някъде подръка, защото честичко ще правим справки с написаното в него. Но първо, ще го допълним с още важна информация, която ще послужи като план с точки.Всяка фирма има свои реквизити като: собствено наименование, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция (когато е различен от седалището и адрес на управление), име/на на представляващ/и компанията, собствен единен идентификационен код (ЕИК), банкови сметки и т.н. Сигурна съм, че в ежедневието си всеки мениджър, използва многократно тази информация, с която идентифицира представляваната от него фирма пред партньори и институции. Ако все още не сте обобщили тези данни някъде, моят съвет е да го направите в тефтера, защото формулярът за кандидатстване изисква пълно представяне на компанията. Ако не сте се подготвили предварително, ще трябва честичко да оставяте писането и да издирвате това-онова. Не препоръчвам този вариант, защото писането, още повече на проект, е дейност, която е добре да не бива накъсвана. Започнете ли с писането, не ставайте, докато не приключите поне с един самостоятелен пасаж от формуляра. Така ще сведете до мининум опасността да забравите важни детайли или да приложите документи, които оценителната комисия допълнително ще анализира.

Съветвам Ви да съберете всички изброени по-долу и в самата книга документи поне седмица-две преди крайният срок за подаване на проектни предложения, за да си дадете възможност за повторен преглед на същите и евентуални корекции, при несъотвтествие. Съобразете, че част от тях са изходящи от институции, като например Националния статистически институт (НСИ), откъдето следва да получите документ, удостоверяващ Код на основната Ви икономическа дейност, или Патентно ведомство. В тези случаи предвидете по-голям срок, в който бихте могли да се сдобиете с необходимите документи.

Какво друго ще Ви е необходимо като информация и как да изчислите и определите:

-Финансова и икономическа стабилност на предприятието;

EBITDA;

Производителност преди изпълнението на проекта;

Задлъжнялост преди изпълнението на проекта;

-как да съставите бюджет;

Подробно изброяване на документите, респективно данните, които е добре да обобщите в тефтера и бърза методология за изчисление на горните икономически показатели, които ще Ви помогнат да получите максимален брой точки,  ще откриете в книгата „Писането на европроект е лесна работа! Можете да направите поръчка за доставка тук

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s