ПИСАНЕТО НА ЕВРОПРОЕКТ Е ЛЕСНА РАБОТА

ЩО Е ТО ВИЗУАЛИЗАЦИЯ?

Вашият коментар

Какво всъщност представлят тези дейности?

В общи линии: ако проектът Ви бъде одобрен за финансиране, то ще следва да поставите табела/и, както и стикери на оборудване, ако такова е предвидено. Тези разходи са допустими и биват верифицирани. Обикновено има изрични указания за допустимият размер на дейностите.

Управляващият орган строго следи за спазването от бенефициентите на изискванията за информация и публичност, които са ясно разписани в раздел 1 „Информиране и публичност”, чл. 8 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията и приложение I към чл.9 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията.

По-долу има кратко извлечение:

“За всички доставки и услуги, извършени по договора за безвъзмездна помощ, финансиран от ЕС, във всички обяви, публикации, изработени материали, рекламни клипове и др., свързани с проекта, бенефициент е длъжен да прилага изискванията за публичност и визуализация. Всяко едно средство за визуализация на проекта (табели, стикери, съобщения в медиите и др.) трябва да съдържа логото на ЕС, номера и наименованието на проекта, и да посочва, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, на английски и български език (включването на текст на английски език не е задължително).

Какво може да коства неизпълнението на дейностите по визуализация?

Неспазването на правилата за визуализация може да доведе до непризнаване на част или на цялата стойност на извършените по проекта разходи .

Подробно описание на изискванията за визуализация ще откриете в книгата „Писането на европроект е лесна работа! Можете да направите поръчка за доставка тук

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s