ПИСАНЕТО НА ЕВРОПРОЕКТ Е ЛЕСНА РАБОТА


Вашият коментар

ГОЛЕМИЯТ БЮДЖЕТ

Големият, защото именно той онагледява нашите финансови желания и надежди да реализираме идеите си. Голяма част от отхвърлените предложения на етап “административно съответствие” са именно, поради допуснати грешки при попълването на бюджетния формуляр. Същият е във формат ексел (excel) и обикновено в него има нанесени формули, които автоматично изчисляват съгласно зададените от Вас стойности. Обикновено формулярът е от две части /с по-няколко sheet, като например 1. Общи допустими разходи и 2. Източници на финансиране, какъвто бе нашият.

Всъщност попълването му не е чак толкова трудна задача, просто внимавайте за следните детайли:

1.При общи допустими разходи:

  • Не трийте редове и колони от посоченият формуляр. Можете да вмъквате допълнителни редове, ако е необходимо.

Не забравяйте, че в повечето процедури има изискване, проектните предложения да бъдат съобразени с посочени минимални и максимални граници като стойност. Съобразете и интензитета на безвъзмездната финансова помощ и го калкулирайте правилно. Информацията е налична в Покана и Насоки за кандидатстване.

За какво още следва да внимавате и да съобразите при попълването на бюджетната част от проектното предложение?

 Отговор на този въпрос и на много други можете да разберете повече в книгата „Писането на европроект е лесна работа! Можете да направите поръчка за доставка тук

Advertisements