ПИСАНЕТО НА ЕВРОПРОЕКТ Е ЛЕСНА РАБОТА


Вашият коментар

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Независимо дали Вие ще пишете своя проект или ще го възложите на консултант, то в него задължително следва е представено точно описание на опита и отговорностите на екипа за управление на проекта. Екипът по проекта е подходящ за изпълнение на проектните дейности, когато членовете му изпълняват периодично повтарящи се действия, свързани с организация, координация, изпълнение, управление и отчитане на дейностите и резултатите от съответния проект през периода на реализацията му.

Екипът може да се състои от различен брой членове, като е препоръчително да има поне следните експерти: Ръководител, Счетоводител/Финансов отговорник, Специалист “Търгове, закупуване”.

Какви експерти следва да включите в екипа си за управление и как точно следва да бъдат разпределени техните действия?

Отговор на този въпрос и на много други можете да разберете повече в книгата „Писането на европроект е лесна работа! Можете да направите поръчка за доставка тук

Реклами